Open image
 
CURR MIN AVG MAX
17.5 17.7 18.0 Šešto kambario temperatūra
6 kambario pavara
CLOSE
Pirmo kambario temperatūra
Antro kambario temperatūra
Trečio kambario temperatūra
Ketvirto kambario temperatūra
Penkto kambario temperatūra
Šešto kambario temperatūra
Akumuliacinės talpos viršus
Lauko temperatūra
Grindų kolektorius
Radijatorių kolektorius
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Kaminas
Grinų pavara atidarymas
Grindų pavara uždarymas
Grindų siurblys
Radijatorių siurblys
3 kambario pavara
2 kambario pavara
Radijatorių pavara atidarymas
Radijatorių pavara uždarymas
1 kambario pavara
6 kambario pavara
4 kambario pavara
5 kambario pavara
[PID1_St]
[PID1_Tp]
[PID2_St]
[PID2_Tp]
[Fl1_Fz]
Darbo režimas
[Fl2_Fz]
Darbo režimas
[Fl3_Fz]
Darbo režimas
[Fl4_Fz]
Darbo režimas
[Fl5_Fz]
Darbo režimas
[Fl6_Fz]
Darbo režimas
MENU