21.0
20.5
20.1
Data 2024-02-28 17:11:10
Lauke:
Yra: 34.9°C
Yra: 37.2°C
Užduota: 35.9°C
20.9°C
Užduota: 32.3°C
37.6°C
Užduota: 21.00°C
Užduota: 22.00°C
Užduota: 21.00°C
Užduota: 20.00°C
Užduota: 20.00°C
Užduota: 20.00°C
20.4°C
22.8
Auto
Rankinis ON
1 kambarys
2 kambarys
6 kambarys
5 kambarys
4 kambarys
3 kambarys
7.2°C
OUT
Kaminas
45.0°C
Set: 35.1
--.-°C
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU