18.5
19.0
17.4
Data 2021-10-25 08:01:07
Lauke:
Yra: 30.4°C
Yra: 20.1°C
Užduota: 38.0°C
20.8°C
Užduota: 45.1°C
20.9°C
Užduota: 28.00°C
Užduota: 27.00°C
Užduota: 24.00°C
Užduota: 24.00°C
Užduota: 24.00°C
Užduota: 24.00°C
17.0°C
22.1
Auto
Rankinis ON
1 kambarys
2 kambarys
6 kambarys
5 kambarys
4 kambarys
3 kambarys
-0.3°C
OUT
IN
Kaminas
21.1°C
--.-°C
19.0°C
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU