12.5
19.3
15.1
Data 2019-02-19 15:33:08
Lauke:
Yra: 27.4°C
Yra: 23.3°C
Užduota: 34.9°C
17.8°C
Užduota: 40.8°C
45.2°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 11.90°C
Užduota: 12.00°C
14.8°C
13.9
Auto
Rankinis OFF
1 kambarys
2 kambarys
6 kambarys
5 kambarys
4 kambarys
3 kambarys
10.5°C
OUT
IN
Kaminas
19.8°C
18.5°C
16.7°C
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU