12.8
13.3
12.5
Data 2020-02-28 03:57:10
Lauke:
Yra: 20.5°C
Yra: 14.8°C
Užduota: 38.0°C
14.1°C
Užduota: 45.0°C
29.0°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 11.90°C
Užduota: 12.00°C
14.6°C
14.1
Auto
Rankinis OFF
1 kambarys
2 kambarys
6 kambarys
5 kambarys
4 kambarys
3 kambarys
-0.2°C
OUT
IN
Kaminas
16.4°C
15.5°C
13.6°C
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU