23.5
23.8
23.8
Data 2019-08-22 03:51:08
Lauke:
Yra: 26.2°C
Yra: 26.3°C
Užduota: 34.7°C
22.4°C
Užduota: 40.5°C
45.5°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 20.00°C
Užduota: 12.00°C
23.7°C
23.4
Auto
Rankinis OFF
1 kambarys
2 kambarys
6 kambarys
5 kambarys
4 kambarys
3 kambarys
11.3°C
OUT
IN
Kaminas
25.2°C
24.9°C
22.9°C
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU