20.5
21.3
20.1
Data 2018-04-22 14:39:06
Lauke:
Yra: 27.5°C
Yra: 25.0°C
Užduota: 41.2°C
19.7°C
Užduota: 39.9°C
50.5°C
Užduota: 15.5°C
Užduota: 15.5°C
Užduota: 24°C
Užduota: 15.5°C
Užduota: 15.5°C
Užduota: 24°C
20.3°C
19.6
Auto
Rankinis OFF
1 kambarys
2 kambarys
6 kambarys
5 kambarys
4 kambarys
3 kambarys
13.9°C
OUT
IN
Kaminas
21.1°C
19.8°C
19.0°C


CLOSE
MENU