21.0
20.5
20.2
Data 2024-02-28 17:35:08
Lauke:
Yra: 35.2°C
Yra: 37.8°C
Užduota: 35.9°C
21.0°C
Užduota: 32.3°C
38.1°C
Užduota: 21.00°C
Užduota: 22.00°C
Užduota: 21.00°C
Užduota: 20.00°C
Užduota: 20.00°C
Užduota: 20.00°C
20.4°C
23.0
Auto
Rankinis ON
1 kambarys
2 kambarys
6 kambarys
5 kambarys
4 kambarys
3 kambarys
7.1°C
OUT
Kaminas
39.0°C
Set: 35.1
--.-°C
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU