23.5
25.1
24.8
Data 2018-08-21 21:02:07
Lauke:
Yra: 40.1°C
Yra: 31.1°C
Užduota: 29.7°C
23.6°C
Užduota: 37.9°C
66.9°C
Užduota: 15.5°C
Užduota: 15.5°C
Užduota: 15.5°C
Užduota: 15.5°C
Užduota: 15.5°C
Užduota: 15.5°C
23.4°C
22.7
Auto
Rankinis OFF
1 kambarys
2 kambarys
6 kambarys
5 kambarys
4 kambarys
3 kambarys
17.9°C
OUT
IN
Kaminas
28.3°C
26.6°C
26.0°C
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU