14.3
21.5
17.0
Data 2019-01-19 20:49:06
Lauke:
Yra: 38.6°C
Yra: 25.1°C
Užduota: 38.5°C
23.5°C
Užduota: 45.7°C
44.5°C
Užduota: 20.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 22.00°C
Užduota: 12.00°C
20.4°C
15.6
Auto
Rankinis OFF
1 kambarys
2 kambarys
6 kambarys
5 kambarys
4 kambarys
3 kambarys
-1.8°C
OUT
IN
Kaminas
24.8°C
24.6°C
22.9°C
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU