12.5
14.0
14.5
Data 2018-11-13 20:50:03
Lauke:
Yra: 16.6°C
Yra: 14.8°C
Užduota: 36.6°C
16.6°C
Užduota: 43.1°C
16.4°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 12.00°C
Užduota: 11.90°C
Užduota: 12.00°C
12.1°C
14.2
Auto
Rankinis OFF
1 kambarys
2 kambarys
6 kambarys
5 kambarys
4 kambarys
3 kambarys
4.8°C
OUT
IN
Kaminas
16.8°C
16.5°C
14.4°C
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU